Reglement

 1. De deelnemer moet zijn ingeschreven, betaald hebben en een startkaart kunnen overleggen.
 2. Iedere deelnemer dient tijdens de tocht altijd zijn startkaart bij zich te hebben, hierop kan gecontroleerd worden.
 3. Alle deelnemende paarden dienen ingeënt te zijn tegen influenza (paspoort).
 4. Rijtuigen dienen voorzien te zijn van een gevarendriehoek.
 5. De organisatie van Tubbergse Men- en Ruiterdagen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor  schade / letsel en dergelijke opgelopen of aangebracht door deelnemende personen en materiaal in de  ruimste zin des woords.
 6. Iedere deelnemer dient minimaal WA verzekerd te zijn.
 7. Minimale leeftijd van menner of ruiter is 16 jaar.
 8. Alle deelnemers dienen de aanwijzingen van de organisatoren strikt op te volgen en men mag geen andere mensen en of dieren door zijn of haar gedrag in gevaar brengen.
 9. Men mag onder geen beding afval op de route achterlaten en men mag geen schade
  toebrengen aan natuur en agrarische landen.
 10. Inhalen onderweg alleen in stap en nadat voorganger verbaal is gewaarschuwd.
 11. Onderling dient men een passende afstand in acht te nemen.
 12. Men dient voor onderweg altijd een touw en een halster mee te nemen, om zijn paard vast te kunnen zetten.
 13. Paarden dienen voldoende getraind te zijn.
 14. Deelnemers mogen de aangegeven route niet verlaten.
 15. Voor aanvang van de rit melden op secretariaat op het startterrein aan de Arkeweg in Tubbergen.
 16. Afmeldingen moeten worden doorgegeven bij het secretariaat. Restitutie van inschrijfgeld  vindt alleen plaats als men een medische verklaring kan overleggen.
 17. Het is mogelijk dat we de Duitse grens overschrijden. Denk om uw documenten!!
 18. Op privé- en natuurterreinen stapvoets rijden.